Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítási Rendszer. A Novoschool Kft. a NYeFeMir minőségirányítási rendszernek megfelelően végzi felnőttképzési tevékenységeit. Ezáltal biztosítjuk folyamataink hatékonyságát, kézpéseink magasfokú minőségét, és legfőképp ügyfeleink elégedettségét. Minőségirányítási rendszerünk a Felnőttképzési törvényben meghatározott követelmények szerint lett kialakítva.

 

 

Oktatói minősítési rendszer. Iskolánkban oktatói minősítési rendszert működtetünk, amely garantálja oktatói gárdánk munkájának folyamatos követését, értékelését. Résztvevőink véleményét az oktatókról minden képzésünk után kikérjük, az eredményeket elemezzük, és ahol szükséges a tanár felé visszacsatoljuk.

 

 

 

Minőségpolitika. Hatályos minőségpolitikánk megtekinthető ezen a linken: Novoschool Minőségpolitika

 

 

 

Minőségi és mennyiségi mutatók. Az 58/2013. (XII.13.) NGM rendeletnek megfelelően rendszeresen közzétesszük honlapunkon a Felnőttképzési törvény hatálya alatt végzett képzési tevékenységeinkre vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat. Ezeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Minőségi és mennyiségi mutatók

 

2020. január 1. és 2020. december 31. között végződött engedélyezett képzések eredményei:

2020indikatorok.png

1: Hallgatói elégedettség: Képzésben résztvettek válasza, 1-10-es skálán a következő kérdésre: "Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?"

2: Képzést befejezte: Azon képzettek aránya az összes beiratkozóhoz viszonyítva, akik a képzési programban meghatározott maximális hiányzás mértékét nem haladták meg.

3: Sikeres vizsgát tett: Azon képzettek aránya az összes beiratkozóhoz viszonyítva, akik: OKJ-s képzések esetében: első alkalommal sikeres komplex záróvizsgát tettek. Nyelvi képzések esetén: sikeres modulzáró vizsgát tettek.

 

 

Képzésben résztvevők visszajelzéseinek eredményei

 

2020. január 1. és 2020. december 31. között végződött engedélyezett képzések elégedettségi mutatói:

(kérdésekre adott válaszok, 1-10-es skálán)

2020visszajelzések.png