top of page

ECL Nyelvi verseny 2017

vállalati nyelvoktatás
VERSENYFELHÍVÁS

 

Országos Nyelvi Verseny középiskolás diákoknak
2017

 

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi Titkárságának és az ECL Nyelvvizsgarendszer Magyarországi Elnökségének támogatásával 2017 tavaszán, immár tizennegyedik alkalommal, országos versenyt hirdet középiskolás, nyelveket szerető és tanulni vágyó fiataloknak angol, német és idén először héber nyelvből.

A verseny célja, hogy segítségével a diákok felmérhessék, hol állnak nyelvi ismereteikkel saját korosztályukban, tanulásra motiválja őket, a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező fiatalokat pedig nyelvtudásuk fejlesztésére ösztönözze.

A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt, az akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsga előírásai alapján, valós vizsgaszituációban, az ország számos pontján kijelölt, könnyen megközelíthető helyszíneken szervezett írásbeli fordulón vesznek részt.

A verseny mintegy próbavizsgának is tekinthető azok számára, akik a közeljövőben szeretnék letenni az ECL nemzetközi nyelvvizsgát, mert feladatai (tartalmilag részben, nyelvtanilag és struktúrájukat tekintve teljes egészében) megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

 

Angol és német nyelvből két kategóriában: középfokú (B2 szintű), illetve felsőfokú (C1 szintű), héber nyelvből három kategóriában: belépő (A2), alapfokú (B1), illetve középfokú (B2) követelményrendszer szerint versenyeznek a fiatalok.

 

A nyelvi verseny részei:


Első forduló:

Mindegyik kategóriában hallott és olvasott szövegértési, valamint fogalmazási feladatok megoldása. A versenyzők a feladatokat szótár nélkül oldják meg.

Időpontja: Angol, német: 2017. február 17 (péntek)

Helyszíne: Budapesten: Novoschool Nyelviskola, 1091 Budapest, Üllői út 63.

Második forduló – döntő:

Az első forduló összesített eredménye alapján alakul ki a szóbeli döntő mezőnye. Ezen angol és német nyelvből kategóriánként a 20 legjobb, héberből a 10 legjobb eredményt elérő versenyző vesz részt. Az összesített írás- és szóbeli eredmény figyelembe vételével alakul ki a győztesek végső országos sorrendje.

Időpontja: Angol, német: 2017. március 16. (csütörtök)   Helyszíne: PTE INYK, Pécs

Helyszíne: Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola könyvtára, Budapest

Az érintett versenyzők e-mailben névre szóló értesítést kapnak.

Nevezési feltételek

Nevezhet minden középiskolás diák (héberből 6. évfolyamtól felfelé), aki NEM kéttannyelvű tagozaton tanulja az adott nyelvet, és aki nem az adott nyelv nyelvterületén született, illetve élt huzamosabb ideig. Szeretnénk kérni, hogy az a diák, aki otthon azt a nyelvet használja, amelyen szeretné megmérettetni magát, a verseny „fair play” íratlan szabályait figyelembe véve, ne jelentkezzen! A jelentkezés feltétele, hogy a nevezett szinten még ne rendelkezzen a diák nyelvvizsgával.

 

Nevezési díj: 2500 Ft

Nevezési határidő: 2017. február 1.

További információ: http://ecl.hu/nyelvi-verseny-2017/

Jelentkezés: http://ecl.hu/nyelvi-verseny-jelentkezes/

bottom of page